Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani

Abu Abdirrahman Muhammad | Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani | Kisah Perjalanan Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani Nama beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqodar ibu kota Albania yang lampau. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang tak berpunya, lantaran kecintaan terhadap ilmu