Abu Bakar As-Sidiq - Biografi Abu Bakar As-Sidiq

Abu Bakar As-Sidiq | Kisah Perjalanan Abu Bakar As-Sidiq | Biografi Abu Bakar As-Sidiq Abu Bakar As-Sidiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam (assabiqunal awwalun), sahabat Rasullullah Saw., dan juga khalifah pertama yang dibaiat (ditunjuk) oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Saw. pada 572 Masehi di Mekah, berasal dari keturunan Bani Taim,