Ada Yang Tau Taskbar ini ?

Taskbar ini loh om (Windows 7 )

[Image: 582384_396391947052315_100000445395706_1...9378_n.jpg]

yang tau tolong kasih tau Kamsia