Gan ada yg tau tutor Cheat DDtank Game321.com gk ?

Om Cheat Ddtank pake Charles Bisa gk yah ?